จัดฟัน : วัตถุประสงค์ของการใส่รีเทนเนอร์ จัดฟัน@รามอินทรา109(มีนบุรี)


จัดฟัน : วัตถุประสงค์ของการใส่รีเทนเนอร์   จัดฟัน@รามอินทรา109(มีนบุรี)

ด้วยความปรารถนาดีจาก คลินิกจัดฟัน   คลินิกทันตกรรมมายเดนท์    โทร 02-540-0861   081-342-1168

โทรนัดปรึกษา วันนี้  รับโปรโมชั่นจัดฟัน   35000

ลดค่าเอ็กซเรย์+พิมพ์ปาก 50 %

 

โปรโมชั่นฟอกสีฟัน ที่คลินิก 4000

ฟอกสีฟันที่บ้าน รับถาดฟอกสีฟัน 1ชุด+น้ำยาฟอกสีฟัน 2 ชุด พิเศษ 3500

นอกจากนี้ยังมีบริการทันตกรรมเฉพาะทางทุกสาขา   ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.mydentdentalclinic.com

รีเทนเนอร์  วัตถุประสงค์ของการใส่รีเทนเนอร์

เพื่อคงสภาพฟันภายหลังการรักษาให้สวยงาม   ทั้งนี้เนื่องจากภายหลังการถอดเครื่องมือฟันจะยังโยกอยู่เล็กน้อย ทำให้ฟันมีการเคลื่อน

กลับสู่สภาพเดิมได้ง่าย  ต้องมีระยะเวลาคงสภาพฟัน เพื่อให้ฟันและเนื่อเยื่อปริทันต์ปรับตัวในตำแหน่งใหม่ ซึ่งผู้ป่วยควรใส่ใจที่จะใส่

รีเทนเนอร์อย่างเคร่งครัด  เพราะอาจเป็นสาเหตุให้การรักษาไม่ประสบความสำเร็จ

Advertisements

จัดฟัน : รีเทนเนอร์ คืออะไร จัดฟัน@รามอินทรา109(มีนบุรี)


จัดฟัน : รีเทนเนอร์ คืออะไร      จัดฟัน@รามอินทรา109(มีนบุรี)

ด้วยความปรารถนาดีจาก คลินิกจัดฟัน  คลินิกทันตกรรมมายเดนท์   โทร 02-540-0861  081-342-1168

โทรนัดปรึกษา วันนี้  รับโปรโมชั่นจัดฟัน   35000

ลดค่าเอ็กซเรย์+พิมพ์ปาก 50 %

 

โปรโมชั่นฟอกสีฟัน ที่คลินิก 4000

ฟอกสีฟันที่บ้าน รับถาดฟอกสีฟัน 1ชุด+น้ำยาฟอกสีฟัน 2 ชุด พิเศษ 3500

นอกจากนี้ยังมีบริการทันตกรรมเฉพาะทางทุกสาขา   ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.mydentdentalclinic.com

เครื่องมือสภาพฟันหลังจัดฟัน    รีเทนเนอร์ (retainer) คือ เครื่องมือคงสภาพฟันภายหลังการจัดฟัน

เมื่อการรักษาโดยการใส่เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นสิ้นสุดลง

ทันตแพทย์จัดฟันจะถอดเครื่องมือออกและทำความสะอาดฟัน

พิมพ์ปากเพื่อทำรีเทนเนอร์